Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.2.25.2023.DR Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy- Miasto Płocka – Sektor I.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-03-2023 09:36:00
Placing offers : 05-05-2023 12:00:00
Offers opening : 05-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 244.65 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
Dział II SWZ Opis przedmiotu zamówienia, zał.1 do umowy.pdf pdf 177.04 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy Sektor I.pdf pdf 133.63 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
zał. do OPZ wykaz nieruchomości jednorodzinna.ods ods 66.85 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
zał. do OPZ wykaz nieruchomości wielorodzinna.ods ods 31.58 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 47.49 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.57 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
espd-request.zip zip 82.5 2023-03-29 09:36:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 131.6 2023-06-05 10:52:44 Public message
Pytania i odpowiedzi, zmiana SWZ.pdf pdf 139.08 2023-04-14 12:43:05 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 151.37 2023-04-21 13:16:02 Public message
ogłoszenie o zmianie wysłane do publikacji.pdf pdf 61.06 2023-04-21 13:16:02 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 65.41 2023-04-24 11:04:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 128.48 2023-05-05 12:53:01 Public message

Announcements

2023-06-05 10:52 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-05 12:53 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-05 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 4.592.573,44 zł brutto.
2023-04-24 11:04 Dominika Rucińska Ogłoszenie opublikowane

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-21 13:16 Dominika Rucińska Zamawiający w załączeniu przesyła zmienię SWZ i ogłoszenia.

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-14 12:43 Joanna Michniewicz Odpowiedzi i zapytania nr 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1648