Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 3/2023 Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Bio Star Sp. z o.o w Stargardzie.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 16-03-2023 14:54:00
Placing offers : 24-03-2023 11:00:00
Offers opening : 24-03-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Bio Star Sp. z o.o w Stargardzie".

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki do SWZ 7-14.zip zip 440.05 2023-03-16 14:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.39 2023-03-16 14:54:01 Proceeding
SWZ- dostawa worków na odpady ZP3-sig-sig-sig.pdf pdf 1766.31 2023-03-16 14:54:17 Proceeding
Odpowiedź na pytanie ZP3 z dn. 21.03.2023 r.-sig.pdf pdf 628.65 2023-03-21 09:26:51 Public message
Załącznik do SWZ- wersja edytowalna.docx docx 51.11 2023-03-21 14:02:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert - ZP 3-sig-sig.pdf pdf 582.94 2023-03-24 13:56:11 Public message
03.04.2023 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -sig-sig.pdf pdf 552.69 2023-04-03 13:19:17 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 62.7 2023-04-13 10:11:53 Public message

Announcements

2023-04-13 10:11 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-03 13:19 Angelika Gajewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.04.2023 - Informa [...].pdf

2023-03-24 13:56 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-24 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 963 090,00 zł brutto
2023-03-21 14:02 Angelika Gajewska Zamawiająca przesyłam załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

Załącznik do SWZ- w [...].docx

2023-03-21 09:26 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedź na pytania do SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 701