Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa sprzątania na nieruchomościach stanowiących własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o. (znak sprawy: PI-P.271.1.P.2023)

Wydział Umów i Zamówień Publicznych
RTBS Administrator Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 17-03-2023 14:03:00
Placing offers : 31-03-2023 10:00:00
Offers opening : 31-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 505.21 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 1 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.pdf pdf 138.95 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór Formularza Oferty.doc doc 71.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy_wykonawcy wspólnie ubiegającego się.doc doc 59.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 46.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.doc doc 561.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 6 – wzór informacji o grupie kapitałowej.doc doc 564 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 7 – wzór wykazu usług.doc doc 570.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 8 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń technicznych.doc doc 570.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 562.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.doc doc 567.5 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 11 - umowa.pdf pdf 336.33 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
załącznik nr 12 - umowa przetwarzania danych.pdf pdf 127.96 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.49 2023-03-17 14:03:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT podpis.pdf pdf 136.69 2023-03-31 14:19:36 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 163.45 2023-03-31 14:19:36 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podpis.pdf pdf 210.86 2023-04-06 11:54:57 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 187.07 2023-04-06 11:54:57 Public message
08db3bfb-90f5-b0a2-2bf5-ac0012c9b88b-1 opublikowane.pdf pdf 65.54 2023-05-19 14:05:26 Public message

Announcements

2023-05-19 14:05 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3 Ogłoszenie o wyniku postępowania

08db3bfb-90f5-b0a2-2 [...].pdf

2023-04-06 11:54 Wydział Umów i Zamówień Publicznych Komunikat publiczny Nr 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-31 14:19 Wydział Umów i Zamówień Publicznych Komunikat publiczny Nr 1 - Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-31 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 530 000,00 PLN BRUTTO.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711