Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG-MP-262-01/23 „Dostawa opraw oświetleniowych na potrzeby wystawy prac J. Dudy-Gracza”

Maciej Piekara
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Techniczny
Deadlines:
Published : 16-03-2023 11:38:00
Placing offers : 04-04-2023 11:00:00
Offers opening : 04-04-2023 11:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Dostawa opraw oświetleniowych na potrzeby wystawy prac J. Dudy-Gracza, znak sprawy:

DAG-MP-262-01/23

 

Szczegóły dotyczące warunków zamówienia zawiera dokument pn.: „Zaproszenie do składania ofert” wraz załącznikami.

W przypadku pytań: 

-       merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub pod adresem e-mail: m.piekara@muzeumslaskie.pl lub pod numerem telefonu: 32 2130 873, 530 253 198. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Maciej Piekara;

-      związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączni nr 4 Formularz Oferty.docx docx 22.48 2023-03-16 11:38:00 Proceeding
załączni nr 5 Oświadczenie.docx docx 22.45 2023-03-16 11:38:00 Proceeding
3. Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 527.4 2023-03-16 11:52:37 Proceeding
6.2 Karta katalogowa PABLO focus.pdf pdf 343.04 2023-03-28 15:40:44 Public message
Odpowiedzi na pytania 1 i 2 do treści zaproszenia do składania ofert.pdf pdf 206.01 2023-03-28 15:40:44 Public message
6.1 Karta katalogowa PABLO shutter.pdf pdf 218.36 2023-03-28 15:40:44 Public message
Zmiana terminu składania ofert + odpo.i na pyt. 3 do 15.pdf pdf 239.14 2023-03-30 12:16:26 Public message
Wzór umowy po zmianach.docx docx 197.49 2023-03-30 12:16:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 296.54 2023-04-04 14:28:35 Public message

Announcements

2023-04-04 14:28 Maciej Piekara Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-30 12:16 Wojciech Walczak W załączniku informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 04.04.2023 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 11:10.
W dokumencie pn.: „Wzór umowy po zmianach” widoczne zmiany przez funkcję „Śledź zmiany”.

Zmiana terminu skład [...].pdf

Wzór umowy po zmiana [...].docx

2023-03-28 15:40 Wojciech Walczak Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

6.2 Karta katalogowa [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

6.1 Karta katalogowa [...].pdf

2023-03-16 12:03 Wojciech Walczak Zamawiający zamieścił poprawiony plik pn.: „3. Zaproszenie do składania ofert”. W poprzednim pliku były błędy w terminach składania i otwarcia ofert.
Poprawny termin:
a) składania oferty to: 31.03.2023 r. godzina 11:00.
b) otwarcia ofert to: 31.03.2023 r. godzina 11:10.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - w tym miejscu załącz formularz oferty wymagany przez zamawiającego - załącznik nr 4 do zaproszenia Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
3 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - w tym miejscu załącz oświadczenie wymagane przez zamawiającego - załącznik nr 5 Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 859