Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja” - szacowanie wartości zamówienia

Przemysław Owczarzak
Urząd Miejski w Szubinie Department: Referat Zarządzania Inwestycjami
Deadlines:
Published : 16-03-2023 10:52:00
Placing offers : 22-03-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 391 07 41.

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


1. Prosimy o podanie szacunkowego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja”.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 znajduje się przy ul. Tysiąclecia 1 w Szubinie, na działce nr ewid. 292/143. Jest to budynek 2 kondygnacyjny (parter, I piętro), częściowo podpiwniczony, bez strychu. Budynek ma fundamenty betonowe, ściany murowane, dach płaski pokryty papą, klatki schodowe z betonu. Kubatura budynku wynosi ok 14 890 m³, powierzchnia użytkowa ok 4 653 m², powierzchnia zabudowy ok 1 900 m². Budynek zasilany jest w ciepło z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szubinie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji c.o., bez wymiany źródła ciepła, wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej budynku, a także opracowaniem audytu energetycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także termin wykonania zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. W załączniku nr 2, 3 i 4 zamieszczono poglądowe rysunki budynku szkoły i jej poszczególnych kondygnacji.

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny potencjał osobowy: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 wzór umowy.doc doc 113 2023-03-16 10:52:00 Proceeding
załącznik nr 2.png png 961.47 2023-03-16 10:52:00 Proceeding
załącznik nr 3.pdf pdf 400.05 2023-03-16 10:52:00 Proceeding
załącznik nr 4.pdf pdf 1118.64 2023-03-16 10:52:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 282.11 2023-03-28 11:23:50 Public message

Announcements

2023-03-28 11:23 Przemysław Owczarzak W załączeniu zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422