Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-240/9/TP2/2023 Dostosowanie budynku Rektoratu do wymogów p.poż. – Etap II

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-03-2023 16:49:00
Placing offers : 07-04-2023 10:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.62 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 502.7 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
03. Zał. nr 1 swz - Wzór umowy.pdf pdf 352.09 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
05. Zał. nr 3 do swz - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 463.26 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
06. Zał. nr 3 do wzoru umowy - Opis sposobu prowadzenia prac.pdf pdf 137.54 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
07. Zał. nr 4 do wzoru umowy - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 247.78 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
08. Formularze, oświadczenia - wzory.zip zip 373.64 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
04. Zał. nr 2 do swz - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 119085.07 2023-03-20 16:49:00 Proceeding
09. Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 294.43 2023-03-22 15:11:04 Public message
10. Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 250.11 2023-03-22 15:11:04 Public message
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.36 2023-03-22 15:11:04 Public message
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.37 2023-04-04 15:34:32 Public message
13. Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 251.1 2023-04-04 15:34:32 Public message
14. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie tresci swz.pdf pdf 195.68 2023-04-04 15:42:06 Public message
15. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 220.59 2023-04-07 10:50:38 Public message
16. Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 268.75 2023-04-28 12:33:48 Public message

Announcements

2023-04-28 12:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

16. Informacja o wyn [...].pdf

2023-04-07 10:50 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

15. Informacja z otw [...].pdf

2023-04-07 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 8 933 930,00 zł brutto
2023-04-04 15:42 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści swz

14. Odpowiedzi na wn [...].pdf

2023-04-04 15:34 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert

12. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

13. Zmiana terminu s [...].pdf

2023-03-22 15:11 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ

09. Modyfikacja treś [...].pdf

10. Zmiana terminu s [...].pdf

11. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 996