Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.II.271.2.2023 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (BZP 2023/BZP 00135410)

Emilia Kozłowska
Gmina Wieliczki
Deadlines:
Published : 14-03-2023 14:53:00
Placing offers : 06-04-2023 09:00:00
Offers opening : 06-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.17 2023-03-14 14:53:00 Proceeding
SWZ przebudowa stacji uzdatniania wody.pdf pdf 1463.99 2023-03-14 14:53:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 159.91 2023-03-14 14:53:00 Proceeding
PFU_SUW Kleszczewo.pdf pdf 8117.35 2023-03-14 14:53:00 Proceeding
PFU_SUW Niedźwiedzkie.pdf pdf 25529.77 2023-03-14 14:53:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.03.2023r..pdf pdf 109.09 2023-03-15 15:08:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.52 2023-03-15 15:08:12 Public message
Zmiana treści swz modernizacja stacji uzdatniania wody.pdf pdf 240.62 2023-03-22 10:11:51 Public message
SWZ po zmianie modernizacja stacji uzdatniania wody.pdf pdf 1576.02 2023-03-22 10:11:51 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 329.56 2023-04-18 10:23:58 Public message

Announcements

2023-04-18 10:23 Emilia Kozłowska W załączeniu przesyłam zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-06 09:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-22 10:11 Emilia Kozłowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ujednolicony tekst specyfikacji.
Emilia Kozłowska

Zmiana treści swz mo [...].pdf

SWZ po zmianie moder [...].pdf

2023-03-15 15:08 Emilia Kozłowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedź na pytanie w postępowaniu jednocześnie zmieniając termin składania i otwarcia ofert.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728