Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/RM/3/23 Dostawa rękawiczek medycznych

Deadlines:
Published : 14-03-2023 13:27:00
Placing offers : 24-03-2023 10:00:00
Offers opening : 24-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.86 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
SWZ.docx docx 226.21 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 199.37 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.XLS XLS 76.5 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 193.45 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 193.32 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx docx 202.61 2023-03-14 13:27:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2023 r..pdf pdf 290.25 2023-03-22 09:36:17 Public message
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany dnia 22.03.2023 r..XLS XLS 77 2023-03-22 09:36:17 Public message
Sprostowanie odpowiedzi z dnia 22.03.2023 r.pdf pdf 173.16 2023-03-22 12:48:59 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.docx.pdf pdf 132.85 2023-03-24 10:58:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 196.87 2023-04-13 13:50:54 Public message

Announcements

2023-04-13 13:50 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-03-24 10:58 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-03-24 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto: 298 014,48 PLN, w tym: pakiet 1 - 23 760,00 PLN, pakiet 2 - 9 288,00 PLN, pakiet 3 - 216,00 PLN, pakiet 4 - 232 276,68 PLN, pakiet 5 - 3 493,80 PLN, pakiet 6 - 1 446,48 PLN, pakiet 7 - 25 920,00 PLN, pakiet 8 - 1 613,52 PLN
2023-03-22 12:48 Zamówienia Publiczne W Załączeniu sprostowanie odpowiedzi

Sprostowanie odpowie [...].pdf

2023-03-22 09:36 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 2 - For [...].XLS

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 519