Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00133996 „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie” - w formule zaprojektuj i wybuduj (RG.GR.271.8.2023)

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 14-03-2023 10:58:00
Placing offers : 06-04-2023 09:00:00
Offers opening : 06-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RG.GR.271.8.2023 - zał. 9 - projekt umowy hala.pdf pdf 636.88 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 10 - PFU.zip zip 19515.98 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 8 - wykaz osób.docx docx 87.26 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 7 - wykaz robót.docx docx 85.76 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 83.87 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 84.28 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 4 - pełnomocnictwo.docx docx 85.12 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 85.96 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 2 - oświadczenie o spełneiniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 84.52 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - zał. 1 - formularz ofertowy.docx docx 101 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
RG.GR.271.8.2023 - SWZ.pdf pdf 5361.67 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.96 2023-03-14 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 61.02 2023-07-10 14:47:38 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 462.5 2023-07-10 14:47:38 Public message
RG.GR.271.8.2023 z 24.03.2023.pdf pdf 724.57 2023-03-24 11:04:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.92 2023-03-24 11:04:56 Public message
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.pdf pdf 12036.78 2023-04-03 15:26:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2023BZP 00162452.pdf pdf 35.2 2023-04-03 15:26:30 Public message
RG.GR.271.8.2023 z 03.04.2023.pdf pdf 506.13 2023-04-03 15:26:30 Public message
ZESTAWIENIE ORIENTACYJNYCH ELEMENTÓW ROBÓT.xlsx xlsx 24.8 2023-04-03 15:26:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.73 2023-04-06 11:50:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 356.36 2023-04-27 13:20:30 Public message

Announcements

2023-07-10 14:47 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-27 13:20 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-06 11:50 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-06 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 4.873.886,92 zł net tj. 5.994.880,91 zł brutto
2023-04-03 15:26 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z informacją o zmianie treści SWZ i ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

Instrukcja bezpiecze [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

RG.GR.271.8.2023 z 0 [...].pdf

ZESTAWIENIE ORIENTAC [...].xlsx

2023-03-24 11:04 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z informacją o zmianie treści SWZ i ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

RG.GR.271.8.2023 z 2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 846