Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2233.100.2023 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POTRZEBNYCH DO SPRAWOWANIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Katarzyna Pieniacha
Areszt Śledczy w Grójcu
Deadlines:
Published : 13-03-2023 15:45:00
Placing offers : 20-03-2023 08:30:00
Offers opening : 20-03-2023 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

1.1. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.1.1 Oświadczenie RODO.

1.2 Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę  Wykonawcy.

1.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

1.4 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

1.6 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

1.7 Niezbędne jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

1.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.9 Wszystkie badania muszą zostać wykonane w ciągu jednego dnia.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO do zamówień publicznych.doc doc 27 2023-03-13 15:45:00 Proceeding
Wzór umowy medycyna pracy.docx docx 22.24 2023-03-13 15:45:00 Proceeding

Announcements

2023-03-27 10:52 Katarzyna Pieniacha Niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty na UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POTRZEBNYCH DO SPRAWOWANIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę złożyła firma: WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADOMIU, nr 48, 26-600 RADOM 7. Wartość zamówienia wynosi 4991,00 zł brutto, z w/w Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Konsultacja i badanie okulistyczne niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy) – Konsultacja i badanie okulistyczne niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy) 29 service - (0)
2 Konsultacja i badanie neurologiczne niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy) Konsultacja i badanie neurologiczne niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy) 12 service - (0)
3 Konsultacja i badanie laryngologiczne z audiogramem niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy Konsultacja i badanie laryngologiczne z audiogramem niezbędne do wydania orzeczenia (OISW w Warszawie posiada w strukturach lekarza orzecznika medycyny pracy 4 service - (0)
4 Badanie OB. Badanie OB. 37 service - (0)
5 Morfologia z rozmazem Morfologia z rozmazem 37 service - (0)
6 Badanie Lipidogram Badanie Lipidogram 2 service - (0)
7 Badanie Glukoza Badanie Glukoza 37 service - (0)
8 Badanie Cholesterol całkowity Badanie Cholesterol całkowity 28 service - (0)
9 Badanie Bilurbina całkowita Badanie Bilurbina całkowita 28 service - (0)
10 Badanie ALAT Badanie ALAT 28 service - (0)
11 Badanie ASPAT – Badanie ASPAT – 28 service - (0)
12 Badanie Kreatynina Badanie Kreatynina 2 pc. - (0)
13 Badanie p/ciała HBC-TOTAL Badanie p/ciała HBC-TOTAL 11 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur częściowych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Usługa będzie realizowana w okresie do dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin związania z ofertą. - Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Warunki udziału w postępowaniu. - Wraz z ofertą należy przedłożyć: 1. Oświadczenie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399