Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00133146/01 Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim (Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.3.2023)

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 13-03-2023 14:57:00
Placing offers : 31-03-2023 09:00:00
Offers opening : 31-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.1 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Promesa_wstepna_9fe88b1d-fbad-4412-b043-08da39e97244-sig-sig.pdf pdf 636.47 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (10).pdf pdf 599.72 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 dokumenta projektowa... dps Marszałki.zip zip 34847.15 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 dok_ projek _modren_ DPS Kochłowy, SOSW, DPS Kobyla Góra.zip zip 159601.9 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz Ofertowy .docx docx 42.76 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.32 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4a i 5 do SWZ.docx docx 25.86 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 18.79 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 19.04 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 20.12 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 20.33 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.doc doc 259 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ.doc doc 259.5 2023-03-13 14:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.03.2023.pdf pdf 38.59 2023-03-23 13:11:17 Public message
Zmiana treści SWZ, Zmiana terminu składania ofert (3).pdf pdf 141.3 2023-03-23 13:11:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 129.86 2023-03-28 10:49:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2023.pdf pdf 158.93 2023-03-31 12:56:03 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część I i II zamówienia.pdf pdf 255.4 2023-04-26 13:46:39 Public message

Announcements

2023-04-26 13:46 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i części II zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-31 12:56 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam plik z informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-31 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że łączna kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie obu części zamówienia wynosi 4 800 000,00 zł brutto, w tym na I część zamówienia 1 750 000,00 zł brutto, na II część zamówienia 3 050 000,00 zł brutto. Warunkiem udzielenia zamówienia i podpisania umowy jest skuteczne przeprowadzenie wyboru Wykonawców dla obu części zamówienia. Powyższe wynika z wymagań udzielonej wstępnej promesy o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład.
2023-03-28 10:49 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Wyjaśnienie treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-03-23 13:11 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam:
- plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
- plik zwierający informacje o zmianie treści SWZ, zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ, Z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 940