Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.10.2023 „Poprawa efektywności w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego”

Deadlines:
Published : 13-03-2023 14:40:00
Placing offers : 28-03-2023 10:00:00
Offers opening : 28-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.45 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 554.73 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 PFU.pdf pdf 3334.19 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego.docx docx 60.09 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 wzór umowy.doc doc 448 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 107.23 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.docx docx 106.85 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia wykonawców wspólnlie ubiegających sie o....docx docx 46.52 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych.docx docx 47.46 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób.docx docx 46.62 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (1).docx docx 106.26 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o aktualności.docx docx 49.41 2023-03-13 14:40:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 119.14 2023-03-28 10:07:33 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 131.62 2023-03-29 12:57:55 Public message
Informacja o wyborze (1).docx.pdf pdf 141.81 2023-04-05 11:37:40 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 138.12 2023-04-27 11:16:13 Public message
Korekta informacji o wyborze oferty.pdf pdf 141.29 2023-05-02 14:57:59 Public message

Announcements

2023-05-02 14:57 Dorota Czernic Korekta informacji o wyborze oferty

Korekta informacji o [...].pdf

2023-04-27 11:16 Dorota Czernic Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-05 11:37 Dorota Czernic Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-29 12:57 Dorota Czernic Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2023-03-28 10:07 Dorota Czernic Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 620