Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 042/23 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 165,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 8 części - nr postępowania 042/23

Deadlines:
Published : 10-03-2023 12:19:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_swz_ 042_23.pdf pdf 3539.21 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
1_swz_ 042_23.rtf rtf 4197.2 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
2_edytowalny_druk_oferty_swz_ 042_23.rtf rtf 1767.15 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
3_ogłoszenie_o_zamówieniu_042_23.pdf pdf 192.91 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
4_ogłoszenie_o_zmianie_zamówienia_042_23.pdf pdf 37.66 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
5_pismo_z_dnia_10_03_2023.pdf pdf 75.71 2023-03-10 12:19:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 65.37 2023-03-14 13:23:26 Public message
2_informacja z otwarcia_042_23.pdf pdf 450.76 2023-03-21 15:58:58 Public message
7_zowo_platforma_042_23.pdf pdf 354.54 2023-04-12 14:27:16 Public message
3_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_1.pdf pdf 52.65 2023-11-30 16:05:50 Public message
4_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_2.pdf pdf 52.66 2023-11-30 16:05:50 Public message
5_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_7.pdf pdf 53.89 2023-11-30 16:05:50 Public message
6_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_4.pdf pdf 52.68 2023-11-30 16:05:50 Public message
6_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_6.pdf pdf 52.79 2023-11-30 16:05:50 Public message
7_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_3.pdf pdf 52.73 2023-11-30 16:05:50 Public message
8_ogłoszenie o wykonaniu_umowy_zadanie_8.pdf pdf 51.31 2023-11-30 16:05:50 Public message

Announcements

2023-11-30 16:05 Andrzej Tomaszewski Ogłoszenia o wykonaniu umowy

3_ogłoszenie o wykon [...].pdf

4_ogłoszenie o wykon [...].pdf

5_ogłoszenie o wykon [...].pdf

6_ogłoszenie o wykon [...].pdf

6_ogłoszenie o wykon [...].pdf

7_ogłoszenie o wykon [...].pdf

8_ogłoszenie o wykon [...].pdf

2023-04-12 14:27 Andrzej Tomaszewski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7_zowo_platforma_042 [...].pdf

2023-03-21 15:58 Andrzej Tomaszewski Informacja z otwarcia ofert

2_informacja z otwar [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 – 47 785,00 zł brutto
Część 2 – 56 826,00 zł brutto
Część 3 – 36 162,00 zł brutto
Część 4 – 55 017,90 zł brutto
Część 5 – 69 741,00 zł brutto
Część 6 – 69 741,00 zł brutto
Część 7 – 41 328,00 zł brutto
Część 8 – 51 660,00 zł brutto

W sumie 428 261,40 zł brutto.
2023-03-14 13:23 Wanda Osuch Pytania i odpowiedzi 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035