Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.17.2023 Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki Ogłoszenie nr 2023/BZP 00130025/01 z dnia 2023-03-10

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:46:00
Placing offers : 28-03-2023 09:00:00
Offers opening : 28-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00130025 01 z dnia 2023-03-10.pdf pdf 121.27 2023-03-10 11:46:00 Proceeding
SWZ_10.03.2023.pdf pdf 540.11 2023-03-10 11:46:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 410.4 2023-03-10 11:46:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 176 2023-03-10 11:46:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 9823.04 2023-03-10 14:48:18 Proceeding
zestawienie_ofert_28.03.2023 do zamieszczenia.pdf pdf 396.31 2023-03-28 20:38:13 Public message
wybór_oferty_18.04.2023.pdf pdf 345.5 2023-04-18 13:58:56 Public message
wybór_oferty_19.04.2023 - poprawny.pdf pdf 358.13 2023-04-19 13:41:43 Public message

Announcements

2023-04-19 13:41 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - poprawiona omyłka pisarska dot. nazwy Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

AR-TOR Zbigniew Filipiak Sp.z o.o.
Mnichowo 7, 62-200 Gniezno

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Poprawne pismo w załączeniu.

wybór_oferty_19.04.2 [...].pdf

2023-04-18 13:58 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

AR-TOR Zbigniew Filipiak
Mnichowo 7, 62-200 Gniezno

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_18.04.2 [...].pdf

2023-03-28 20:38 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu

zestawienie_ofert_28 [...].pdf

2023-03-27 19:48 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 1 000 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 816