Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OEA-SA.272.6.2023 Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych 1/2023

Deadlines:
Published : 20-03-2023 14:37:00
Placing offers : 29-03-2023 09:00:00
Offers opening : 29-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OEA-SA.272.6.2023_SWZ ZR.pdf pdf 515.7 2023-03-20 14:37:00 Proceeding
OEA-SA.272.6.2023_załączniki do SWZ.pdf pdf 429.13 2023-03-20 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 1.2023.pdf pdf 238.43 2023-03-20 14:37:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI 1-25.xlsx xlsx 111.84 2023-03-20 14:37:00 Proceeding
OEA-SA.272.6.4.2023 - Pytania cz. 1 ZR.pdf pdf 221.01 2023-03-22 12:39:24 Public message
OEA-SA.272.6.6.2023 - Pytania cz. 2 ZR.pdf pdf 228.6 2023-03-23 07:29:39 Public message
OEA-SA.272.6.8.2023 - Pytania cz. 3 ZR.pdf pdf 219.5 2023-03-23 08:25:47 Public message
OEA-SA.272.6.10.2023 - Pytania cz. 4 ZR.pdf pdf 217.73 2023-03-23 13:24:26 Public message
OEA-SA.272.6.12.2023 - Pytania cz. 5 ZR.pdf pdf 218.88 2023-03-23 14:04:54 Public message
OEA-SA.272.6.15.2023 - Pytania cz. 6 ZR.pdf pdf 233.07 2023-03-24 13:02:48 Public message
OEA-SA.272.6.16.2023 - Pytania cz. 7 ZR.pdf pdf 220.96 2023-03-24 13:03:31 Public message
OEA-SA.272.6.18.2023 - Pytania cz. 8 ZR.pdf pdf 219.31 2023-03-24 14:40:20 Public message
OEA-SA.272.6.20.2023 - Pytania cz. 9 ZR.pdf pdf 233.26 2023-03-24 14:40:51 Public message
OEA-SA.272.6.22.2023 - Pytania cz. 10 ZR.pdf pdf 220.76 2023-03-24 15:18:44 Public message
OEA-SA.272.6.24.2023 - Pytania cz. 11 ZR.pdf pdf 217.56 2023-03-27 08:57:49 Public message
OEA-SA.272.6.2023_załączniki do SWZ.docx docx 64.49 2023-03-27 08:57:49 Public message
OEA-SA.272.6.26.2023 - Pytania cz. 12 ZR.pdf pdf 237.57 2023-03-27 14:32:43 Public message
OEA-SA.272.6.2023 Informacja z otwarcia ofert ZR.pdf pdf 171.26 2023-03-29 15:01:58 Public message
OEA-SA.272.6.81.2023_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty ZR.pdf pdf 301.13 2023-04-14 12:51:48 Public message
OEA-SA.272.6.82.2023_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania ZR.pdf pdf 198.09 2023-04-14 12:51:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 1.2023.pdf pdf 429.7 2023-04-27 13:47:40 Public message

Announcements

2023-04-27 13:47 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przekazuje Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-14 12:51 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o unieważnieniu postępowania

OEA-SA.272.6.81.2023 [...].pdf

OEA-SA.272.6.82.2023 [...].pdf

2023-03-29 15:01 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przekazuje informację z otwarcia ofert.

OEA-SA.272.6.2023 In [...].pdf

2023-03-29 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 433 000,00 zł brutto.
2023-03-27 14:32 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.26.2023 [...].pdf

2023-03-27 08:57 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.24.2023 [...].pdf

OEA-SA.272.6.2023_za [...].docx

2023-03-24 15:18 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku

OEA-SA.272.6.22.2023 [...].pdf

2023-03-24 14:40 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku

OEA-SA.272.6.20.2023 [...].pdf

2023-03-24 14:40 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku

OEA-SA.272.6.18.2023 [...].pdf

2023-03-24 13:03 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.16.2023 [...].pdf

2023-03-24 13:02 Agnieszka Krauze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.15.2023 [...].pdf

2023-03-23 14:04 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.12.2023 [...].pdf

2023-03-23 13:24 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.10.2023 [...].pdf

2023-03-23 08:25 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.8.2023 [...].pdf

2023-03-23 07:29 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania. Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.6.2023 [...].pdf

2023-03-22 12:39 Dominik Kraczewski Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SWZ prowadzonego postępowania.

Treść pytań i odpowiedzi znajdują się w załączniku.

OEA-SA.272.6.4.2023 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1123