Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSP.076.99.2023 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie" – II postępowanie

Agnieszka Stasiak
Powiat Bełchatowski Department: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie
Deadlines:
Published : 09-03-2023 13:24:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 09.03.2023 Nr 99.pdf pdf 114.19 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
SWZ - marzec 2023.pdf pdf 1042.63 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 1.doc doc 411 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 2.doc doc 387.5 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 3.doc doc 381.5 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 4.doc doc 423.5 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Załacznik Nr 5 - OPZ - luty 2023.docx docx 346.98 2023-03-09 13:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ 14.03.2023 podpisane.pdf pdf 630.12 2023-03-14 15:01:58 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ 14.03.2023 pdf.pdf pdf 1038.48 2023-03-14 15:01:58 Public message
Korekta treści SWZ 14.03.2023 podpisana.pdf pdf 269.76 2023-03-14 15:43:27 Public message
Korekta treści SWZ 14.03.2023 pdf.pdf pdf 719.18 2023-03-14 15:43:27 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ 15.03.2023 podpisana.pdf pdf 401.86 2023-03-15 11:43:46 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ 15.03.2023 pdf.pdf pdf 721.6 2023-03-15 11:43:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.03.2023.pdf pdf 39.09 2023-03-15 11:43:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 20.03.2023 podpisana.pdf pdf 603.31 2023-03-20 14:36:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert 20.03.2023 pdf.pdf pdf 962.41 2023-03-20 14:36:14 Public message

Announcements

2023-03-20 14:36 Agnieszka Stasiak W załączeniu Zamawiający przesyła Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 58150,00 złotych brutto, w tym: na Część 1 - 40750,00 zł brutto, a na Część 2 - 17400,00 zł brutto
2023-03-15 11:43 Agnieszka Stasiak W załączeniu Zamawiający przesyła Informację o zmianie ogłoszenia oraz Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert i terminu związania ofertą

Informacja o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-14 15:43 Agnieszka Stasiak W załączeniu Zamawiający przesyła Korektę do SWZ

Korekta treści SWZ 1 [...].pdf

Korekta treści SWZ 1 [...].pdf

2023-03-14 15:01 Agnieszka Stasiak Zamawiający informuje o wpłynięciu w dniu 13.03.2023 r. pytań do postępowania. W załączeniu przesyłamy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732