Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI-K/TP/230120/1 ŚWIADCZENIE STAŁEJ I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PLANOWANYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH INWESTYCJI KLUCZOWYCH.

Deadlines:
Published : 09-03-2023 13:08:00
Placing offers : 23-03-2023 08:00:00
Offers opening : 23-03-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.58 2023-03-09 13:08:00 Proceeding
swz - obsługa prawna.pdf pdf 504.68 2023-03-09 13:08:00 Proceeding
dokumnety zamowienia.zip zip 1228.68 2023-03-09 13:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianaie.pdf pdf 45.83 2023-03-14 14:44:18 Public message
pytania 1.pdf pdf 371.53 2023-03-14 14:45:04 Public message
Formularz_Dodatkowe doświadczenie personelu.v_po zmianach_14.03.2023.docx docx 24.98 2023-03-14 14:46:14 Public message
ogłoszenie o zmianie_2.pdf pdf 45.82 2023-03-17 10:11:36 Public message
zmiana swz.pdf pdf 335.66 2023-03-17 10:11:59 Public message
Formularz_Dodatkowe doświadczenie personelu.v_po zmianach_16.03.2023.docx docx 25.51 2023-03-17 10:12:45 Public message
informacja otwarcie ofert.pdf pdf 458.83 2023-03-23 10:38:31 Public message
wybór si.pdf pdf 330.46 2023-04-24 13:50:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.55 2023-06-02 13:31:27 Public message

Announcements

2023-06-02 13:31 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-24 13:50 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór si.pdf

2023-03-23 10:38 Barbara Jendrzejek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja otwarcie [...].pdf

2023-03-23 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 660 303,36 brutto.

2023-03-17 10:12 Przetargi ZDW Katowice OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ 2B - DRUGA ZMIANA

Formularz_Dodatkowe [...].docx

2023-03-17 10:11 Przetargi ZDW Katowice ZMIANA SWZ

zmiana swz.pdf

2023-03-17 10:11 Przetargi ZDW Katowice OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-14 14:46 Przetargi ZDW Katowice OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2B - FORMULARZ DODATKOWE DOŚWIADCZENIE PERSONELU

Formularz_Dodatkowe [...].docx

2023-03-14 14:45 Przetargi ZDW Katowice ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 14.03.2023 R.

pytania 1.pdf

2023-03-14 14:44 Przetargi ZDW Katowice OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianai [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1230