Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.11.4.2022.2023.SK. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Sępólnie Krajeńskim na działce 880/3"

Deadlines:
Published : 09-03-2023 12:27:00
Placing offers : 17-03-2023 11:00:00
Offers opening : 17-03-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1988.77 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1212.6 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - SIM, umowa na dokumentację projektową Sępólno .docx docx 61.99 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Koncepcja architektoniczna.zip zip 31438.57 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miejskiej.pdf pdf 2123.66 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu - Uchwała Rady Miasta .pdf pdf 10275.91 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
załączniki nr 2 - 10 do SWZ Sępólno.docx docx 61.57 2023-03-09 12:27:00 Proceeding
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 671.47 2023-03-17 10:39:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 697.41 2023-03-17 13:12:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 700.83 2023-03-28 13:28:52 Public message

Announcements

2023-03-28 13:28 Szymon Łepski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-17 13:12 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-17 10:39 Szymon Łepski Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 995