Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-399/23/26/Z Dostawy i montaż verticali, rolet i żaluzji

Deadlines:
Published : 09-03-2023 16:01:00
Placing offers : 17-03-2023 12:00:00
Offers opening : 17-03-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 89.41 2023-03-09 16:01:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.8 2023-03-09 16:01:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 64.2 2023-06-09 09:25:00 Public message
odpowiedź na pytanie.pdf pdf 60.83 2023-03-16 13:38:59 Public message
odpowiedź na pytanie.docx docx 83.56 2023-03-16 13:38:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 87.99 2023-03-17 13:52:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 39.85 2023-03-17 13:52:11 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pz).pdf pdf 150.64 2023-05-15 15:49:14 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pz).docx docx 86.94 2023-05-15 15:49:14 Public message

Announcements

2023-06-09 09:25 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-05-15 15:49 Jarosław Skiba Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2023-03-17 13:52 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-17 12:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej, wynosi 383 573,86 PLN brutto.
2023-03-16 13:38 Jarosław Skiba WZP-625/399/23
Warszawa, 16 marca 2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie podstawowym na dostawy i montaż verticali, rolet i żaluzji, nr ref.: WZP 399/23/26/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach

Pytanie nr 1:
„Dzień dobry prosba o informację ile wynosi wadium w tym postępowaniu przetargowym.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i muszą zostać uwzględnione w składanych ofertach.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

odpowiedź na pytanie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414