Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REW/TP/1/2023 Rozbiórka nieużytkowych i nie nadających się do remontu budynków Kamienicy przy ul. Szewskiej 16 w Radomiu i oficyny zachodniej.

Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:45:00
Placing offers : 28-03-2023 11:00:00
Offers opening : 28-03-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 22062.01 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Decyzja PINB Nakazująca Rozbiórkę Szewska 16 i Oficyna.pdf pdf 1421.31 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Projekt rozbiórki Kamienicy Szewska 16 - załącznik nr I do SWZ.pdf pdf 6043.69 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Przedmiar Robót - załącznik nr III do SWZ.pdf pdf 739.06 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys1.pdf pdf 36.72 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys2.pdf pdf 38.43 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys3.pdf pdf 38.34 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys4.pdf pdf 39.44 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys5.pdf pdf 31.48 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Rys6.pdf pdf 14.66 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Zagospodarowanie działki Szewska 16_ załacznik nr I do SWZ.pdf pdf 951.19 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
STWR- załącznik nr II do SWZ.pdf pdf 1130.52 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
załączniki od 1-8 do SWZ.docx docx 43.35 2023-03-10 11:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert -do wszystkich uczestników postepowania.pdf pdf 553.1 2023-03-28 13:39:58 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 565.59 2023-04-04 11:48:21 Public message
ponowny wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 329.59 2023-04-12 09:49:45 Public message

Announcements

2023-04-12 09:49 Iwona STRUŻYNA Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty.

ponowny wybór najkor [...].pdf

2023-04-04 11:48 Iwona STRUŻYNA Wybór najkorzystniejszej oferty.

wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-03-28 13:39 Iwona STRUŻYNA Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-28 11:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 339 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706