Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.8.5.2022.2023.SI Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Myśliwskiej w Dąbrówce Nowej, gm. Sicienko dz. nr 131/14

Deadlines:
Published : 08-03-2023 11:07:00
Placing offers : 16-03-2023 14:00:00
Offers opening : 16-03-2023 14:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip zip 12218.28 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.22 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
SIM, umowa na dokumentację projektową Sicienko, zał. nr 1 do SWZ .docx docx 62.44 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1212.33 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
Uchwała Rady Gminy Sicienko z dnia 8 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Nowa Dąbrówka - załącznik nr 12.pdf pdf 2243.35 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
załączniki do SWZ od nr 2-10 Sicienko.docx docx 62.19 2023-03-08 11:07:00 Proceeding
Zawiadomienie 1.pdf pdf 345.54 2023-03-13 13:37:35 Public message
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 674.69 2023-03-16 13:22:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 693.09 2023-03-17 08:57:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 703.8 2023-03-28 13:19:59 Public message

Announcements

2023-03-28 13:19 Szymon Łepski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-17 08:57 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-16 13:22 Szymon Łepski INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O KWOCIE, JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE
ZAMÓWIENIA

Informacja Zamawiają [...].pdf

2023-03-13 13:37 Szymon Łepski Zawiadomienie 1

Zawiadomienie 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1248