Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.272.6.2023 REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2023 – ETAP III

Deadlines:
Published : 08-03-2023 08:21:00
Placing offers : 24-03-2023 09:00:00
Offers opening : 24-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 5-wykaz robót.docx docx 18.25 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz_oferty.docx docx 93.37 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 35.5 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - zobowiązanie.doc doc 33 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 37.5 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf pdf 247.78 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
przedmiar Topolowa jezdnia.xls xls 84.5 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
przedmiar topolowa kd.xls xls 45.5 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
1) Projekt Budowlano- Wykonawczy.zip zip 4396.59 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
zakres prac w 2023.pdf pdf 3078.25 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
4) STWiORB.zip zip 270.78 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
5) Uzgodnienia.zip zip 9545.46 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
SWZ 272.6.2023-sig.pdf pdf 432.2 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.83 2023-03-08 08:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-wykaz osób.docx docx 17.14 2023-03-22 07:35:29 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 42.66 2023-03-24 09:19:25 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_kierowana_do_wykonawcow-sig.pdf pdf 450.16 2023-03-28 14:01:58 Public message

Announcements

2023-03-28 14:01 Ireneusz Węs Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-24 09:19 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-24 08:59 Ireneusz Węs Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT brutto) w wysokości 99 000,00 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614