Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.2.WPA-I.2023. Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Rogóźno
Deadlines:
Published : 17-03-2023 12:03:00
Placing offers : 14-04-2023 10:00:00
Offers opening : 14-04-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_2023-OJS055-159016-pl.pdf pdf 110.93 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Rogozno_GZ_SWZ.pdf pdf 836.97 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 87.27 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 79 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 218 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40.5 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.98 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.75 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.67 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 774.54 2023-03-17 12:03:00 Proceeding
Sprostowanie_2023-OJS060-177308-pl.pdf pdf 83.88 2023-03-24 09:14:11 Public message
Odpowiedzi_28_03_2023.pdf pdf 557.31 2023-03-28 13:12:42 Public message
informacja-z-otwarcia-ofert-skan.pdf pdf 208.24 2023-04-14 13:31:46 Public message
informacja-o-wyniku-podpisana.pdf pdf 159.44 2023-05-22 12:48:20 Public message

Announcements

2023-05-22 12:48 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

informacja-o-wyniku- [...].pdf

2023-04-14 13:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja-z-otwarci [...].pdf

2023-04-14 09:57 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.538.978,46 brutto
2023-04-14 09:56 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-14 09:39 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-28 13:12 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na wnioski i zapytania do treści SWZ.

Odpowiedzi_28_03_202 [...].pdf

2023-03-24 09:14 Zamówienia Publiczne Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie_2023-OJ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 699