Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-416/23/29/T Sukcesywne dostawy akumulatorów

Deadlines:
Published : 09-03-2023 12:15:00
Placing offers : 17-03-2023 10:00:00
Offers opening : 17-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121 2023-03-09 12:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc doc 361 2023-03-09 12:15:00 Proceeding
ZAŁ. 5 - zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia.xls xls 221.5 2023-03-14 14:10:52 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 71.49 2023-03-14 14:07:25 Public message
ZAŁ. 5 - zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia.xls xls 221.5 2023-03-14 14:07:25 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 58.09 2023-03-17 11:36:09 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma.pdf pdf 70.92 2023-04-05 15:10:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.5 2023-05-04 13:09:08 Public message

Announcements

2023-05-04 13:09 Ewa Kazanecka Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-05 15:10 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty.

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-03-17 11:36 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-17 11:06 Ewa Kazanecka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 462 111,00 PLN brutto.
2023-03-14 14:07 Ewa Kazanecka Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

ZAŁ. 5 - zmieniony O [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455