Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/ZP/TP/2023 Sprzątanie i utrzymanie czystości plaż w gminie Kosakowo w 2023 roku.

Deadlines:
Published : 07-03-2023 08:08:00
Placing offers : 16-03-2023 07:59:43
Offers opening : 15-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 38.29 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 22.88 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie w związku z sytuacją na Ukrainie.docx docx 20.17 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 389.26 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitalowa.doc doc 39 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie i Zobowiązanie podmiotu.docx docx 26.14 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 19.68 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 42 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc doc 47 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Poglądowa mapa terenu plaż Rejon A i Rejon B.pdf pdf 738.45 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Poglądowa mapa terenu plaż Rejon C (prawo opcji).pdf pdf 1343.66 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1177.87 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.2 2023-03-07 08:08:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 178.21 2023-03-16 07:58:06 Public message
15.03.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert .docx docx 16.45 2023-03-15 12:24:16 Public message
15.03.2023 r._Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.41 2023-03-15 12:24:16 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 178.21 2023-03-15 15:35:59 Public message
20.03.2023 rok _ Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 106.34 2023-03-20 09:38:37 Public message

Announcements

2023-03-20 09:38 M. Angielczyk 20.03.2023 rok - Ogłoszenie o wyniku postępowania

20.03.2023 rok _ Ogł [...].pdf

2023-03-16 07:59 M. Angielczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-15 15:35 M. Angielczyk 15.03.2023 rok - Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-15 12:24 M. Angielczyk 15.03.2023 r. - Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

15.03.2023 r. - Info [...].docx

15.03.2023 r._Inform [...].pdf

2023-03-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 126.360,00 zł gross na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, w tym: 88.058,88 zł zł gross na zamówienie podstawowe oraz 38.301,12 zł gross na zamówienie objęte "prawem opcji".

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 424