Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/25/23 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, w obiektach i na terenach należących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 06-03-2023 14:23:00
Placing offers : 27-03-2023 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 540.07 2023-03-06 14:23:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_.pdf pdf 304.68 2023-03-06 14:23:00 Proceeding
Formularz oferty.docx docx 21.08 2023-03-06 14:23:00 Proceeding
Formularz cenowy.xlsx xlsx 16.01 2023-03-06 14:23:00 Proceeding
Wizja lokalna.pdf pdf 166.06 2023-03-06 14:23:00 Proceeding

Announcements

2023-03-06 14:24 Patrycja Lingo Zamawiający informuje o możliwości zakończenia postępowanie bez wyboru oferty w każdym czasie, w tym po złożeniu ofert, jeżeli zamawiający uzyska wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że przeprowadzenie postępowania, w tym zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia postępowania ani w chwili zawarcia umowy lub dalsze prowadzenie postępowania może zagrażać podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. UWAGA! Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, w obiektach i na terenach należących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. wg załączników do postępowania 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354