Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.2.2023 Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika serwisowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Deadlines:
Published : 06-03-2023 15:22:00
Placing offers : 06-04-2023 12:00:00
Offers opening : 06-04-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.42 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
SWZ podnośnik.docx docx 189.34 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia podnośnik samojezdny.docx docx 69.05 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Projektowane_postanowienia_umowy_- podnośnik.doc doc 169 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_3 do SWZ -Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 83.96 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_4 do SWZ Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 63.05 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_5 do SWZ -Klauzula_informacyjna.docx docx 67.29 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_6 do SWZ -Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcy wspól.docx docx 72.09 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_7 do SWZ -oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 66.86 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Zał. nr_8 do SWZ -Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 109 2023-03-06 15:22:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia.pdf pdf 573.72 2023-03-27 12:57:33 Public message
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.45 2023-03-29 14:06:24 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 467.92 2023-04-06 12:04:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 477.11 2023-04-06 14:49:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 468.17 2023-04-07 13:54:07 Public message
2023-OJS090-276924-pl - ogl_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 100.63 2023-05-10 10:19:35 Public message

Announcements

2023-05-10 10:19 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2023-OJS090-276924-p [...].pdf

2023-04-07 13:54 Beata Wiktorowska
Zamawiający w załączeniu zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-06 14:49 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-06 12:04 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-29 14:06 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie, ogłosz [...].pdf

2023-03-27 12:57 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie wraz z wyjaśnieniami.

Pytania_wyjasnienia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805