Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCS.RI.3301.1.2023 Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie

Michał Piotrowski
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie
Deadlines:
Published : 15-03-2023 14:40:00
Placing offers : 06-04-2023 09:00:00
Offers opening : 06-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu MCS.RI.3301.1.2023.pdf pdf 185.32 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
SWZ - MCS.RI.3301.1.2023.pdf pdf 386.8 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 295.13 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy .docx docx 30 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Kryteria oceny ofert i sposób obliczania.pdf pdf 65.85 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4. do SWZ - Wzory oświadczeń i wykazów.zip zip 158.63 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 12823.84 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamównienia.pdf pdf 141.61 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Uzasadnienie niedokonania podziału zamównienia na części.pdf pdf 62.78 2023-03-15 14:40:00 Proceeding
Pytanie z dnia 16.03.2023 do SWZ i odp..pdf pdf 91.53 2023-03-20 15:07:31 Public message
Odpowiedzi na pytania - 29.03.2023.pdf pdf 138.9 2023-03-29 22:44:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.35 2023-03-29 23:00:51 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ - 29.03.2023.pdf pdf 136.32 2023-03-29 23:03:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert MCS.RI.3301.1.2023.pdf pdf 63.26 2023-04-06 12:13:49 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 70.75 2023-04-25 13:06:42 Public message

Announcements

2023-04-25 13:06 Michał Piotrowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-04-06 12:13 Michał Piotrowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-06 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 906 174,53 zł brutto.
2023-03-29 23:03 Michał Piotrowski Zmiana treści SWZ.

ZMIANA TREŚCI SWZ - [...].pdf

2023-03-29 23:00 Michał Piotrowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-29 22:44 Michał Piotrowski Pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-20 15:07 Michał Piotrowski Pytanie z dnia 16.03.2023 r. oraz udzielona odpowiedź.

Pytanie z dnia 16.03 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1992