Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/16/23 Przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych 2 tlenomierzy Emerson 6888

Deadlines:
Published : 06-03-2023 10:45:00
Placing offers : 27-03-2023 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" l

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 447.77 2023-03-06 10:45:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_.pdf pdf 160.98 2023-03-06 10:45:00 Proceeding
Projekt umowy .pdf pdf 205.84 2023-03-06 10:45:00 Proceeding
Propozycja zmiany projektu umowy_.pdf pdf 191.61 2023-03-17 13:46:37 Public message
Propozycja zmiany projektu umowy.pdf pdf 157.95 2023-03-17 13:46:37 Public message
Projekt umowy _zmiana zapisów.pdf pdf 190.31 2023-03-17 13:46:37 Public message
Propozycja zmiany projektu umowy_2.pdf pdf 90.02 2023-03-24 11:01:53 Public message
Propozycja zmiany projektu umowy_2_.pdf pdf 131.48 2023-03-24 11:01:53 Public message
Projekt umowy _zmiana zapisów _2.pdf pdf 191.46 2023-03-24 11:01:53 Public message

Announcements

2023-03-24 11:11 Patrycja Lingo Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 27 marca 2023 roku do godz. 23:59.
2023-03-24 11:01 Patrycja Lingo dot. zmiany projektu umowy _2

Propozycja zmiany pr [...].pdf

Propozycja zmiany pr [...].pdf

Projekt umowy _zmian [...].pdf

2023-03-21 14:39 Patrycja Lingo Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 24 marca 2023 roku do godz. 23:59.
2023-03-17 13:46 Patrycja Lingo dot. zmiany projektu umowy

Propozycja zmiany pr [...].pdf

Propozycja zmiany pr [...].pdf

Projekt umowy _zmian [...].pdf

2023-03-06 14:11 Patrycja Lingo Zamawiający informuje o możliwości zakończenia postępowanie bez wyboru oferty w każdym czasie, w tym po złożeniu ofert, jeżeli zamawiający uzyska wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że przeprowadzenie postępowania, w tym zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia postępowania ani w chwili zawarcia umowy lub dalsze prowadzenie postępowania może zagrażać podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

UWAGA!
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych 2 tlenomierzy Emerson 6888 zgodnie z załącznikami do postępowania 1 pc. ul. E.Petersona 22 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o
E.Petersona 22
85-862, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - do 8 tygodni od daty podpisania umowy; proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495