Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.01.03.2023 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli

Deadlines:
Published : 03-03-2023 13:04:00
Placing offers : 23-03-2023 10:00:00
Offers opening : 23-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9b PFU część drogowa.zip zip 27270.6 2023-03-03 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 a OPZ część wodno kanalizacyjna.zip zip 59537.57 2023-03-03 13:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 215.73 2023-03-03 13:04:00 Proceeding
załącznik nr 9 a OPZ wodkan (druga część).zip zip 134048.92 2023-03-03 13:04:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_modyfikacja treści SWZ_przedłużenie z dnia 20 marca 2023.docx docx 27.33 2023-03-20 21:47:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.64 2023-03-23 12:56:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 21.61 2023-04-04 12:43:31 Public message

Announcements

2023-04-04 12:43 Tadeusz Woźniak Informacja o wyborze ofety najkorzystniejszej - poprawiona.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-04-04 12:29 Tadeusz Woźniak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-23 12:56 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-23 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 5.250.000 PLN
2023-03-20 21:47 Tadeusz Woźniak Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, modyfikacja treści SWZ- z dnia 20 marca 2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-03-15 08:22 Tadeusz Woźniak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1131