Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00119610/01 Dostawa serwerów oraz oprogramowania wraz uruchomieniem i konfiguracją w Starostwie Lęborskim realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”. PO.272.1.2.2023

Deadlines:
Published : 03-03-2023 09:45:00
Placing offers : 16-03-2023 10:00:00
Offers opening : 16-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.75 2023-03-03 09:45:00 Proceeding
SWZ PO 2.docx docx 98.26 2023-03-03 09:45:00 Proceeding
OPZ.docx docx 77.09 2023-03-03 09:45:00 Proceeding
zał. 4 Umowa.docx docx 85.75 2023-03-03 09:45:00 Proceeding
zał. 2 i 3 FORMULARZ OFERTOWY I OŚW. Z ART. 125.docx-1.docx docx 95.09 2023-03-09 09:38:21 Proceeding
inform. z otwarcia ofert 2.2023.doc doc 80.5 2023-03-16 11:24:29 Public message
INFORMACJA O WYBORZE.docx docx 57.53 2023-03-24 12:02:37 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.04 2023-04-04 08:05:19 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 40.38 2023-05-15 14:06:37 Public message

Announcements

2023-05-15 14:06 Anita Pirycka ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-04 08:05 Anita Pirycka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-24 12:02 Anita Pirycka INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2023-03-16 11:24 Anita Pirycka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inform. z otwarcia o [...].doc

2023-03-16 11:13 Anita Pirycka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-16 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 187 944,00 zł.
2023-03-09 09:43 Anita Pirycka Poprawiono formularz ofertowy

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812