Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.1.2023 Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino

Deadlines:
Published : 02-03-2023 10:14:00
Placing offers : 22-03-2023 10:00:00
Offers opening : 22-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. "Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino".


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 920.14 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
2a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 71.51 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
2b. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKT UMOWY.doc doc 237.5 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
2c. Załącznik nr 7 - Wytyczne_dendrologa_Barzkowice.docx docx 28.61 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
3. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna.zip zip 9272.94 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.72 2023-03-02 10:14:00 Proceeding
4. ODPOWIEDŹ DO SWZ 13.03.2023.pdf pdf 375.52 2023-03-13 10:34:58 Public message
5. ODPOWIEDŹ DO SWZ 17.03.2023.pdf pdf 1522.64 2023-03-17 14:55:23 Public message
5a. SWZ ZAŁĄCZNIKI nr 2.docx docx 56.61 2023-03-17 14:55:23 Public message
5b. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKT UMOWY.doc doc 238 2023-03-17 14:55:23 Public message
6. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 17.03.2023.pdf pdf 415.28 2023-03-17 14:55:23 Public message
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.16 2023-03-17 14:55:23 Public message
09. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 431.46 2023-03-22 11:37:12 Public message
12. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 642.66 2023-03-24 11:30:17 Public message
18. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 432.53 2023-04-04 10:33:29 Public message
23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 614.09 2023-04-17 09:02:49 Public message

Announcements

2023-04-17 09:02 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-04-12 10:38 Magdalena Janiak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-04 10:33 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

18. Informacja z otw [...].pdf

2023-03-24 11:30 Magdalena Janiak W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie dotyczące Wykonawców zakwalifikowanych do negocjacji.

12. Zawiadomienie ar [...].pdf

2023-03-22 11:37 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

09. Informacja z otw [...].pdf

2023-03-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia ma zamiar przeznaczyć 5 000 000 zł.
2023-03-17 14:55 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z komunikatem oraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

5. ODPOWIEDŹ DO SWZ [...].pdf

5a. SWZ ZAŁĄCZNIKI n [...].docx

5b. Załącznik nr 6 d [...].doc

6. KOMUNIKAT ZMIANA [...].pdf

6. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-03-13 10:34 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

4. ODPOWIEDŹ DO SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 829