Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-11/2023 Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu

Deadlines:
Published : 27-02-2023 14:48:00
Placing offers : 09-03-2023 09:00:00
Offers opening : 09-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.19 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 175.81 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 114 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1A-1F do SWZ - formularze asortymentowo - cenowe.doc doc 128.5 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - łóżko - wózek transportowy.doc doc 85.5 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ - wózek opatrunkowy.doc doc 152.5 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2C do SWZ - krzesło anestezjologiczne_.doc doc 134.5 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2D do SWZ - łózko szpitalne - elektryczne.doc doc 160 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2E do SWZ - lampa zabiegowa bezcieniowa.doc doc 145 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2F do SWZ - monitory.odt odt 1009.66 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 124 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.doc doc 119 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.doc doc 111 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 170.7 2023-02-27 14:48:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-11-2023.pdf pdf 484.19 2023-03-02 13:48:06 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-11-2023 (2).pdf pdf 538.46 2023-03-03 12:16:41 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-11-2023 (3).pdf pdf 506.9 2023-03-06 14:51:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.48 2023-03-06 14:51:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_11 2023.pdf pdf 465.25 2023-03-09 14:29:27 Public message
Załaczniki do informacji z otwarcia ofert _ DZP - 11-2023.zip zip 1674.48 2023-03-09 14:29:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-11-2023.pdf pdf 418.46 2023-03-15 14:33:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 11-2023.pdf pdf 171.87 2023-04-11 11:46:48 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 130.64 2023-03-09 09:00:00 Public message

Announcements

2023-04-11 11:46 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 11/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-15 14:33 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _ DZP - 11/2023

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-09 14:29 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikami do informacji _ DZP - 11/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załaczniki do inform [...].zip

2023-03-09 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-06 14:51 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ.
Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia.
Zmiana terminu na składania ofert.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-03 12:16 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ _ DZP - 11/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-03-02 13:48 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ _ DZP - 11/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678