Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00112230 Świadczenie usług terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Deadlines:
Published : 27-02-2023 14:11:00
Placing offers : 10-03-2023 09:00:00
Offers opening : 10-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
do edycji - doc.docx docx 40.71 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - psychologiczne.pdf pdf 95.15 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 893.03 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
umowa powierzenia.pdf pdf 418.24 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
załącznik_4 OPZ.pdf pdf 508.34 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
załącznik_5_umowa - pdf.pdf pdf 709.63 2023-02-27 14:11:00 Proceeding
Odpowiedzi na zadane pytania - 6.03.2023 r..pdf pdf 1017.09 2023-03-06 11:22:16 Public message
Zmiana nr 1 treści SWZ-1.pdf pdf 789.91 2023-03-06 11:23:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.56 2023-03-06 11:28:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Psychologiczne.pdf pdf 198.01 2023-03-10 10:30:23 Public message
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - Psychologiczne.pdf pdf 552.87 2023-04-04 09:29:21 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania -Psychologiczne.pdf pdf 424.62 2023-04-14 14:24:11 Public message

Announcements

2023-04-14 14:24 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postepowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2023-04-04 09:29 Marek Kierznikiewicz Wniosek o przedłużenie związania ofertą

Wniosek o przedłużen [...].pdf

2023-03-10 10:30 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-10 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 13 500,00 zł
Część 2 - 13 500,00 zł
2023-03-06 11:28 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-06 11:23 Marek Kierznikiewicz Zmiana nr 1 treści SWZ

Zmiana nr 1 treści S [...].pdf

2023-03-06 11:22 Marek Kierznikiewicz Odpowiedzi na zadane pytania - 6.03.2023 r.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602