Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04a/POOD/DCZP/2023/P Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i przebudowę oddziałów stacjonarnych DCZP

Deadlines:
Published : 27-02-2023 13:09:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
04a POOD - załącznik nr 7 wizja lokalna.docx docx 12.69 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD 2022 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy projekty oddz..doc doc 63.5 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP SWZ projekty oddziałów.pdf pdf 459.46 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie z art 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia.doc doc 46.5 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.doc doc 39 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 4 do SWZ Wzór Umowy - projekty oddz.pdf pdf 307.76 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 5 do SWZ grupa kapitałowa.doc doc 41 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 39.5 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP załącznik nr 8 OPZ projekty oddz.pdf pdf 132.26 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE_art 7.docx docx 18.14 2023-02-27 13:09:00 Proceeding
04a POOD DCZP - Załacznik nr 10 - Wykaz osób.docx docx 14.94 2023-03-01 14:29:28 Public message
04a POOD DCZP - Załacznik nr 11 - Wykaz wykonanych usług.docx docx 15.06 2023-03-01 14:29:28 Public message
04a POOD DCZP SWZ do Wyjaśnień nr 1.pdf pdf 472.67 2023-03-01 14:29:28 Public message
04a POOD DCZP załącznik nr 8 OPZ_sprostowanie .pdf pdf 132.1 2023-03-01 14:29:28 Public message
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 345.07 2023-03-01 14:29:28 Public message
04a POOD DCZP SWZ do Wyjasnień nr 2.pdf pdf 474.87 2023-03-02 14:35:10 Public message
04a POOD DCZP Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału.doc doc 39 2023-03-02 14:35:10 Public message
04a POOD DCZP załącznik nr 8 OPZ projekty oddz.pdf pdf 132.26 2023-03-02 14:35:10 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 358.74 2023-03-02 14:35:10 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 239.35 2023-03-06 10:34:55 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 269.53 2023-03-06 10:42:07 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 266.14 2023-03-13 09:16:05 Public message

Announcements

2023-03-13 09:16 Magdalena Wolny Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2023-03-06 10:42 Magdalena Wolny Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-06 10:34 Magdalena Wolny Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-02 14:35 Magdalena Wolny Wyjaśnienia nr 2

04a POOD DCZP SWZ do [...].pdf

04a POOD DCZP Załącz [...].doc

04a POOD DCZP załącz [...].pdf

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

2023-03-01 14:29 Magdalena Wolny Wyjaśnienia nr 1 do SWZ w załączeniu

04a POOD DCZP - Zała [...].docx

04a POOD DCZP - Zała [...].docx

04a POOD DCZP SWZ do [...].pdf

04a POOD DCZP załącz [...].pdf

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331