Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.2.2023 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w gminie Mrocza

Zamówienia Publiczne
Gmina Mrocza Department: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Deadlines:
Published : 28-02-2023 09:27:00
Placing offers : 27-03-2023 11:00:00
Offers opening : 27-03-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4_Projekty.zip zip 324115.21 2023-02-28 09:27:00 Proceeding
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.94 2023-02-28 09:27:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 3277.5 2023-02-28 09:27:00 Proceeding
3_Załączniki do SWZ.zip zip 300.65 2023-02-28 09:27:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 48.38 2023-03-14 13:30:52 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 34.39 2023-03-14 13:30:52 Public message
Odpowiedź na zapytanie_1 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 394.64 2023-03-22 13:42:12 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 105.85 2023-03-22 13:42:12 Public message
Odpowiedz na zapytanie_2 - Wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 85.39 2023-03-22 14:59:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 44.58 2023-03-27 12:22:27 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 45.2 2023-04-06 11:36:59 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 45.2 2023-04-06 11:39:48 Public message

Announcements

2023-04-06 11:39 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie ze stanem faktycznym oraz art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-04-06 11:36 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-03-27 12:22 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-27 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 020 408,16 zł brutto.
2023-03-22 14:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi do zapytania z dnia 20.03.2023 r.

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

2023-03-22 13:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2023 r. wraz ze zmianą treści SWZ.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2023-03-14 13:30 Zamówienia Publiczne Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie. W załączeniu przesyłam zmianę treści SWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-03-06 11:35 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zapytanie nr 1.
Zapytanie Wykonawcy: prosimy o potwierdzenie, że wizja lokalna nie jest obligatoryjna i jej brak nie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Informuję, iż brak dokonania wizji lokalnej nie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, natomiast Zamawiający zaleca jej dokonanie.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 795