Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/WDR/60PLUS/POWER/2023 „Usługa wdrożenia w 32 instytucjach otoczenia biznesu IOB elementów doradczych modelu pracownik60plus, w tym narzędzi badawczych, diagnostycznych, doradczych... w projekcie „Praca60plus...””

Karolina Matyszewska - Marczukiewicz
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Deadlines:
Published : 25-02-2023 19:07:00
Placing offers : 09-03-2023 09:00:00
Offers opening : 09-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 60PLUS_5_WDR.pdf pdf 899.74 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 3135.98 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 41.2 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 205.91 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 91.18 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 28.06 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy_5_WDR.pdf pdf 692 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 26.55 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 521.57 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 27.04 2023-02-25 19:07:00 Proceeding
komunikat dotyczący zmiany terminów.pdf pdf 424.03 2023-03-03 11:38:23 Public message
08db1bd2-3cdf-2db9-cacb-e400118118b7.pdf pdf 66.37 2023-03-03 11:38:23 Public message
SWZ - 60PLUS_5_WDR - modyfikacja z dnia 03.03.3023.pdf pdf 903.92 2023-03-03 11:38:23 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ_OPZ_5_DWR_v2 - modyfikacja z dnia 03.03.2023r..pdf pdf 3105.76 2023-03-03 11:38:23 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ-formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 03.03.2023r.docx docx 41.33 2023-03-03 11:38:23 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór projektowane postanowienia umowy_5_WDR_V2- modyfikacja z dnia 03.03.2023r..pdf pdf 692.77 2023-03-03 11:38:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #732954.pdf pdf 103.06 2023-03-09 12:27:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 518.16 2023-03-21 16:22:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty mod. 22.03.2023.pdf pdf 518.97 2023-03-22 10:06:59 Public message

Announcements

2023-03-22 10:06 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprostowanie Informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty 05/WDR/60PLUS/POWER/2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-21 16:22 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający w załączeniu zamieszcza Informacje z wyboru najkorzystniejszej oferty 05/WDR/60PLUS/POWER/2023.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 12:27 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza w załączeniu informacje z otwarcia ofert 05/WDR/60PLUS/POWER/2023.
Z poważaniem
Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 300 000,00 PLN
2023-03-03 11:38 Karolina Matyszewska - Marczukiewicz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie zamówienia, zmodyfikowane SWZ (dotyczących terminów składania ofert, otwarcia i związania ofertą, warunków udziału, wymaganych dokumentów), Załączniki nr 2 - Formularz ofertowy (termin związania ofertą), Załączniki nr 6 – Projektowane postanowienia umowy (zmiany dotyczące płatności, kar umownych oraz odstąpienia od umowy), Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (uszczegółowione opisu przedmiotu zamówienia).
Zmiany w dokumentach zostały zaznaczone na czerwono lub zakreślone na żółto.
Dokumenty po modyfikacji są dostępne na platformie prowadzonego postępowania.

Pozdrawiam Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

komunikat dotyczący [...].pdf

08db1bd2-3cdf-2db9-c [...].pdf

SWZ - 60PLUS_5_WDR - [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607