Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00110519/01 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - etap I oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nieznanice (IZI-IZ.271.2.2023)

Aleksandra Stępień
Gmina Kłomnice
Deadlines:
Published : 24-02-2023 15:11:00
Placing offers : 13-03-2023 09:00:00
Offers opening : 13-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.72 2023-02-24 15:11:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.zip zip 177202.13 2023-02-24 15:11:00 Proceeding
rysunki do przepompowni ścieków w Skrzydlowie _etap I.pdf pdf 771.68 2023-03-03 14:55:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 24.46 2023-03-13 10:52:42 Public message
Informacja o wyborze ofert_Strona internetowa.pdf pdf 213.18 2023-03-31 14:49:23 Public message

Announcements

2023-03-31 14:49 Aleksandra Stępień Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-13 10:52 Aleksandra Stępień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-13 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 17 240 017,00 zł brutto
2023-03-03 14:55 Aleksandra Stępień Rysunki do przepompowni ścieków w Skrzydlowie_etap I

rysunki do przepompo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689