Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/DIL Rozbudowa systemu przywołania Meden OPT.

Zbigniew Szyszka
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 24-02-2023 13:07:00
Placing offers : 01-03-2023 09:19:53
Offers opening : 03-03-2023 14:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 59 8330702

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA usługa pawilon R.odt odt 27.01 2023-02-24 13:07:00 Subject of the order
Zał. nr 4_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 497.71 2023-02-24 13:07:00 Subject of the order

Announcements

2023-03-01 09:19 Zbigniew Szyszka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zakład Karny w Czarnem informuje o unieważnieniu postępowania, ze względu na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie kompleksowej usługi montażu przycisków przywoławczo kasujących w pawilonie R1 i R2 Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

UMOWA usługa pawilo [...].odt

Zał. nr 4_Zaproszeni [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania do dnia 25.03.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie - "Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 161