Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/AM/351-20/2023 TP/U Wykonanie 26 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Deadlines:
Published : 24-02-2023 11:27:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.75 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 408.41 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
Załacznik nr 2b - WZÓR UMOWY_Gadżety_Część 2.pdf pdf 237.07 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ - Gadżety cz1+cz2.pdf pdf 993.49 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - WZÓR UMOWY_Gadżety_Część 1.pdf pdf 238.25 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.DOCX DOCX 30.45 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 39.55 2023-02-24 11:27:00 Proceeding
zmieniony załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 47.68 2023-02-27 09:41:47 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf pdf 232.44 2023-02-28 10:24:09 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 2.pdf pdf 192.17 2023-03-03 08:10:33 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 171.62 2023-03-06 10:31:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.07 2023-03-07 08:20:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-20.pdf pdf 208.92 2023-03-20 08:20:20 Public message

Announcements

2023-03-20 08:20 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-07 08:20 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-06 10:31 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla Części I i I postępowania.

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-06 10:05 Andrzej Misiejko The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-03 08:10 Andrzej Misiejko Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-02-28 10:24 Andrzej Misiejko Odpowiedź na pytania Wykonawcy.


Andrzej Misiejko
Sekretarz Komisji Przetargowej

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 982