Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SI/B/230125/1 Nadzór autorski oraz utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja systemu baz danych i oprogramowania, wdrożonego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach Systemu Informatycznego TEKA, w skład którego wchodzą: System Ewidencji Poczty, System Ewidencji Kosztów, System Zamówień Publicznych, System Pasa Drogowego wraz z oprogramowaniem pomocniczym, System Informacji Geodezyjnej, System Ewidencji RBT, System Zarządzania Wideorejestracją, System Ewidencji Oznakowania Pionowego, System Ewidencji Pełnomocnictw, System Ewidencji Mienia, System Ewidencji Kontroli Wydatków.

Deadlines:
Published : 23-02-2023 14:41:00
Placing offers : 09-03-2023 11:31:51
Offers opening : 03-03-2023 11:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez załączony Formularz ofertowy.

W Zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, warunki składania ofert.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty zgodnie z zapisami Zaproszenia do składania ofert.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 342.69 2023-02-23 14:41:00 Proceeding
MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA.zip zip 478.08 2023-02-23 14:41:00 Proceeding
SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.pdf pdf 445.57 2023-02-28 13:20:21 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 471.05 2023-03-03 12:28:46 Public message
unieważnienie - SI.pdf pdf 437.38 2023-03-09 11:31:44 Public message

Announcements

2023-03-09 11:31 Barbara Jendrzejek Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W postępowaniu została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu, Zamawiając, zgodnie z p. IX pp. 5. b) Zaproszenia do składania ofert unieważnia postępowanie.

unieważnienie - SI.p [...].pdf

2023-03-03 12:28 Barbara Jendrzejek Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-03-03 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross 113 300,00
2023-02-28 13:20 Barbara Jendrzejek SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

SPROSTOWANIE TREŚCI [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 474