Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.1.2023 Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń”

Deadlines:
Published : 23-02-2023 11:35:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód.pdf pdf 84.03 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
SWZ - Samochód.pdf pdf 10782.58 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3_oświadczenie wykonawcy_samochód.docx docx 25.42 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wzór pełnomocnictwa_samochód.docx docx 27.17 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6_klauzula RODO art. 13_samochód.docx docx 27.07 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7_klauzula RODO art. 14_samochód.docx docx 28.58 2023-02-23 11:35:00 Proceeding
2023.02.23_zmiana terminu związania ofertą.pdf pdf 413.14 2023-02-23 14:57:08 Proceeding
2023.02.23_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.44 2023-02-23 14:59:57 Proceeding
2023.02.27_odpowiedzi na pytania Wykonawców_SAMOCHÓD.pdf pdf 725.74 2023-02-27 14:05:15 Proceeding
2023.02.28_odpowiedzi na pytania Wykonawców_SAMOCHÓD.pdf pdf 544.6 2023-02-28 14:59:12 Proceeding
Załącznik nr 1_SzOPZ_samochód_aktualizacja 28.02.2023.docx docx 30.93 2023-02-28 14:59:12 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_samochód_aktualizacja 28.02.2023.docx docx 43.75 2023-02-28 14:59:12 Proceeding
Załącznik nr 5_projekt umowy_samochód_aktualizacja 28.02.2023.docx docx 54.41 2023-02-28 14:59:12 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania_samochód.pdf pdf 45.47 2023-06-23 10:24:50 Public message
WI.271.1.2023_informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 282.03 2023-03-06 11:03:51 Public message
WI.271.1.2023_informacja o złożonych ofertach dodatkowych.pdf pdf 404.74 2023-04-03 14:16:38 Public message
WI.271.1.2023_2023.04.03_informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 677.76 2023-04-03 14:33:49 Public message

Announcements

2023-06-23 10:24 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-03 14:33 Marta Jaworska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WI.271.1.2023_2023.0 [...].pdf

2023-04-03 14:16 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

WI.271.1.2023_inform [...].pdf

2023-03-06 11:03 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert

WI.271.1.2023_inform [...].pdf

2023-03-06 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia pn. Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń” Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 193 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 637