Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/7/2023 Dostawa zaopatrzenia medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 3 pakiety.

Deadlines:
Published : 22-02-2023 12:10:00
Placing offers : 03-03-2023 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Wykonawca może złożyć ofertę częściową, tzn. na pojedyncze pakiety, kilka pakietów lub na wszystkie pakiety. Każdy pakiet jest niepodzielny, stanowi całość.


Umowa zostanie zawarta na czas określony - od dnia jej podpisania do 31.12.2023r.


Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


Postępowanie będzie ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej 1 oferta. 


Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261 451 325

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.doc doc 92 2023-02-22 12:10:00 Proceeding
Pakiet nr 3.docx docx 12.7 2023-02-22 12:10:00 Subject of the order
Pakiet nr 4.docx docx 13 2023-02-22 12:10:00 Subject of the order
Pakiet Nr 5.docx docx 12.45 2023-02-22 12:10:00 Subject of the order
20230306 wynik postępowania - 3 pakiety.pdf podpis.pdf pdf 437.72 2023-03-07 07:08:27 Public message

Announcements

2023-03-07 07:08 Paulina Sierota W załączeniu wynik z zapytania ofertowego

20230306 wynik postę [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet Nr 3 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 3.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
2 Pakiet Nr 4 Opis pozycji w Załączniku.

Pakiet nr 4.docx

1 pc. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Stargardzie
Al. Żołnierza 37
73-110, Stargard
(0)
3 Pakiet Nr 5 Opis pozycji w Załączniku

Pakiet Nr 5.docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 642