Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM-ZP.272.1.2.2023 Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii

Deadlines:
Published : 13-03-2023 15:36:00
Placing offers : 24-03-2023 10:00:00
Offers opening : 24-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 13.03.2023 .pdf pdf 529.43 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 292.07 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 133 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 14.59 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA I pak. XIV-XXI szkło i drobny sprzet lab (2).xls xls 199 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA II pak. XIV-XXI szkło i drobny sprzet lab (1).xls xls 161 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wzór umowy.docx docx 46.67 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 RODO.docx docx 15.71 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
Klauzula do umowy.pdf pdf 91.78 2023-03-13 15:36:00 Proceeding
NOWE Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA II pak. XIV-XXI szkło i drobny sprzet lab.xls xls 161 2023-03-17 12:11:35 Public message
NOWY Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA I pak. I-XIII szkło i drobny sprzet lab.xls xls 198 2023-03-17 12:11:35 Public message
Pytania, wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 17.03.2023.pdf pdf 1402.63 2023-03-17 12:11:35 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 17.03.2023.pdf pdf 42.27 2023-03-17 12:11:35 Public message
Zmiana nr 2 SWZ i ogłoszenia_21.03.2023.pdf pdf 39.11 2023-03-21 09:31:11 Public message
2023_BZP 00143708_01_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 21.03.2023.pdf pdf 39.16 2023-03-21 09:31:11 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty zmiana 22.03.2023.doc doc 128 2023-03-22 15:28:06 Public message
Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA I pak. 1-14 szkło i drobny sprzet lab 22.03.2023.xls xls 197.5 2023-03-22 15:28:06 Public message
Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA II pak. 15 -21 szkło i drobny sprzet lab 22.03.2023.xls xls 127 2023-03-22 15:28:06 Public message
Zmiana nr 3_ADM-ZP.272.1.2.2023_22.03.2023.pdf pdf 265.27 2023-03-22 15:28:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 149.06 2023-03-24 15:15:11 Public message
Unieważanienie cz. 1,3, 11,12, 13, 21.pdf pdf 43.21 2023-03-28 16:22:28 Public message
Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert 24-03-2023.pdf pdf 205.42 2023-04-14 14:34:00 Public message
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 339.13 2023-05-11 14:15:32 Public message
dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 11-05-2023 .pdf pdf 226.7 2023-05-15 14:52:18 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie ADM-ZP.272.1.2.2023.pdf pdf 193.18 2023-03-24 10:00:00 Public message

Announcements

2023-05-15 14:52 Anna Mianowany Sprostowanie informacji o wyborze w zakresie Pakietu 19.

dotyczy wyboru najk [...].pdf

2023-05-11 14:15 Anna Mianowany Informacja o wyborze i unieważnieniu pakietów.

Informacja z wyboru [...].pdf

2023-04-14 14:34 Irmina Klubek Sprostowanie z informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie do Info [...].pdf

2023-03-28 16:22 Jacek Ławnik Szanowni Państwo,
w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniu na części nr 1, 3, 11, 12, 13, 21, Zamawiający unieważnienia postępowanie w częściach 1, 3, 11, 12, 13, 21.

Unieważanienie cz. 1 [...].pdf

2023-03-24 15:15 Jacek Ławnik W załączeniu informacja z otwarcia ofert 24.03,2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-24 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w załączniku.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-22 15:28 Jacek Ławnik Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję Zmianę specyfikacji warunków zamówienia
Zamawiający informuje, że w dotychczas zamieszczonym na stronie postępowania Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym został usunięty Pakiet oznaczony nr XVIII - szkło laboratoryjne. Zakładka oznaczona powyższym symbolem i zakresem została umieszczona omyłkowo i nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia. Zamieszcza się nowe formularze asortymentowo cenowe.

Zalacznik nr 1 do SW [...].doc

Załącznik nr 2 Formu [...].xls

Załącznik nr 2 Formu [...].xls

Zmiana nr 3_ADM-ZP. [...].pdf

2023-03-21 09:31 Jacek Ławnik Szanowni Państwo
W związku z koniecznością dokonania zmiany terminu składania ofert, w załączeniu przekazuję zmienioną treść ogłoszenia oraz informację o zmianie SWZ

Zmiana nr 2 SWZ i og [...].pdf

2023_BZP 00143708_01 [...].pdf

2023-03-17 12:11 Jacek Ławnik W załączeniu przekazuję pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz nowe formularze asortymentowo cenowe

NOWE Załącznik nr 2 [...].xls

NOWY Załącznik nr 2 [...].xls

Pytania, wyjaśnienia [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1943