Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZP-002/7/2023 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM

Deadlines:
Published : 02-03-2023 11:00:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 150.15 2023-03-02 11:00:00 Proceeding
SWZ.docx docx 138.03 2023-03-02 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do swz.zip zip 1164.05 2023-03-02 11:00:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ.docx docx 22.16 2023-03-09 12:18:57 Public message
otwarcie ofert.docx docx 23.48 2023-03-20 10:01:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze.docx docx 24.73 2023-03-27 10:42:55 Public message

Announcements

2023-03-27 10:42 Alina Bloch-Zapytowska informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-03-20 10:01 Alina Bloch-Zapytowska informacja z otwarcia ofert

otwarcie ofert.docx

2023-03-20 09:00 Buyer message Stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 380 693,51pln brutto, z czego na poszczególne części przypada:
Część I – rejon ADM-1: 123 531,79pln;
Część II – rejon ADM-2: 58 357,62pln;
Część III – rejon ADM-3: 46 439,52pln;
Część IV – rejon ADM-4: 95 053,94pln;
Część V – rejon ADM-5: 57 310,64pln.
2023-03-09 12:18 Alina Bloch-Zapytowska Wyjaśnienia treści swz z dnia 09.03.2023

wyjaśnienie treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536