Proceeding: WI-G/W/230113/4 Obsługa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie usług geodezyjnych z podziałem na 2 części: Część A i Część B.

Deadlines:
Published : 20-02-2023 13:38:00
Placing offers: 23-02-2023 13:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że niniejsze postępowanie na:

Obsługę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie usług geodezyjnych z podziałem na 2 części: Część A i Część B.

prowadzone jest w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 305 p. 1 w związku z art. 214 ust. 1 p. 7) ustawy PZP Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji, tj.

PIMAP SP. Z O.O.

ul. 1 Maja 186           44-340 Godów

W postępowaniu nie składa się ofert.

Zamawiający upublicznia postępowanie (widoczne jest ono dla wszystkich odwiedzających platformę zakupową), jednak postępowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ww. FIRMY.

Ze względu na powyższe Zamawiający nie będzie odpowiadał na korespondencję przysyłaną przez niezaproszonych wykonawców.

 

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów i oświadczeń do negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 57.34 2023-02-20 13:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.98 2023-03-20 09:20:27 Public message

Announcements

2023-03-20 09:20 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 234