Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-24/23 Dostawa wyrobów medycznych (29 części)

Deadlines:
Published : 20-02-2023 10:37:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 447.94 2023-02-20 10:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1725.85 2023-02-20 10:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 4862.48 2023-02-20 10:37:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 751.63 2023-02-23 13:47:24 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 700.28 2023-02-27 14:00:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf pdf 885.08 2023-03-06 10:40:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 4.pdf pdf 743.61 2023-03-08 13:52:46 Public message
F18-ZP Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 787.28 2023-03-20 13:36:14 Public message
F17-ZP_Informacja o kwocie (...) na sfinan.zam.pdf pdf 689.05 2023-03-20 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-20 13:36 BEATA TYLSKA Informacja z otwarcia ofert

F18-ZP Informacja z [...].pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w załączeniu

F17-ZP_Informacja o [...].pdf

2023-03-08 13:52 BEATA TYLSKA Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-03-06 10:40 BEATA TYLSKA Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-27 14:00 BEATA TYLSKA Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-23 13:47 BEATA TYLSKA Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1637