Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.6.2023.NP Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego oraz przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 20-02-2023 10:02:00
Placing offers : 07-04-2023 09:00:00
Offers opening : 07-04-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS036-104628-pl.pdf pdf 154.75 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
SWZ_6.2023.zip zip 4578.4 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. IV (MIASTO).zip zip 351826.15 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. V (MIASTO).zip zip 387574.38 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VI (MIASTO).zip zip 135815.86 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VII (PWIK).zip zip 239268.76 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. VIII (TERy i PRZEDMIARY).zip zip 172.56 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. I.zip zip 138568.47 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. II (MIASTO).zip zip 438989.66 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. III (MIASTO).zip zip 240155.03 2023-02-20 10:02:00 Proceeding
2023-OJS124-392579-pl.pdf pdf 125.82 2023-06-30 10:31:57 Public message
BZP.271.6.2023.NP - odpowiedzi 2.03.2023.pdf pdf 222.72 2023-03-02 13:15:09 Public message
BZP271.6.2023.NP- odpowiedzi 17.03.2023.zip zip 1178.77 2023-03-17 09:19:05 Public message
2023-OJS055-163248-pl- sprostowanie_6.2023.pdf pdf 74.49 2023-03-17 09:21:08 Public message
BZP.271.6.2023.NP- odpowiedzi na pytania_24.03.2023.pdf pdf 367.8 2023-03-24 09:08:47 Public message
sprostowanie ogłoszenia_6.2023 (24.03.2023).pdf pdf 74.33 2023-03-24 09:10:49 Public message
2023-OJS061-181719-pl_sprostowanie 3_numer.pdf pdf 70.05 2023-03-27 09:09:57 Public message
BZP.271.6.2023.NP-odpowiedzi 31.03.2023.zip zip 3063.8 2023-03-31 09:36:15 Public message
notice (1).pdf pdf 74.31 2023-03-31 09:37:24 Public message
BZP.271.6.2023.NP- odpowiedź 31.03.2023 (2).zip zip 441.89 2023-03-31 12:50:29 Public message
2023-OJS066-196237-pl.pdf pdf 70.05 2023-04-03 09:20:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert_6.2023.pdf pdf 356.57 2023-04-07 10:14:21 Public message
wynik postępowania_6.2023.pdf pdf 334.64 2023-05-12 14:02:56 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia_6.2023.NP.pdf pdf 552.11 2023-04-07 09:00:00 Public message

Announcements

2023-06-30 10:31 Natalia Pielech Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS124-392579-p [...].pdf

2023-05-12 14:02 Natalia Pielech Wynik postępowania

wynik postępowania_6 [...].pdf

2023-04-07 10:14 Natalia Pielech Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-07 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-03 09:20 Natalia Pielech Sprostowanie ogłoszenia 4_z numerem

2023-OJS066-196237-p [...].pdf

2023-03-31 12:50 Natalia Pielech Odpowiedź na pytanie 31.03.2023_2
UWAGA: Uzupełniony TER

BZP.271.6.2023.NP- o [...].zip

2023-03-31 09:37 Natalia Pielech Sprostowanie ogłoszenia _31.03.2023

notice (1).pdf

2023-03-31 09:36 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SWZ
Zaktualizowane TER (komplet)

BZP.271.6.2023.NP-od [...].zip

2023-03-27 09:09 Natalia Pielech Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE)

2023-OJS061-181719-p [...].pdf

2023-03-24 09:10 Natalia Pielech Sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-03-24 09:08 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ (III)

BZP.271.6.2023.NP- o [...].pdf

2023-03-17 09:21 Natalia Pielech Sprostowanie ogłoszenia

2023-OJS055-163248-p [...].pdf

2023-03-17 09:19 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ (II)

BZP271.6.2023.NP- od [...].zip

2023-03-02 13:15 Bartosz Dolny Odpowiedzi na pytania I

BZP.271.6.2023.NP - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5542