Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.3.2023 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 08 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* wraz z usługą ich odbioru i transportu z podziałem na części

Deadlines:
Published : 17-02-2023 15:41:00
Placing offers : 16-03-2023 12:00:00
Offers opening : 16-03-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamownieniu.pdf pdf 229.21 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
SWZ.docx docx 145.45 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a,1b,1c,1d,1e,1f.zip zip 524.56 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a,2b,2c,2d,2e,2f.zip zip 360.82 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 34.98 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.06 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 26.38 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.docx docx 31.84 2023-02-17 15:41:00 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu.Wyniki_cz_I,II,IV,V,VI.pdf pdf 217.63 2023-06-16 09:22:34 Public message
zawiadomienie uniewaznienie.pdf pdf 592.14 2023-06-27 13:19:44 Public message
Inf_o_wyb_cz_III.pdf pdf 487.01 2023-07-06 11:22:51 Public message
Pytania,wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf pdf 831.51 2023-03-01 14:47:15 Public message
PYTANIA,WYJASNIENIA.pdf pdf 441.77 2023-03-06 15:29:52 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 436.36 2023-03-16 12:04:45 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 555.87 2023-03-16 14:32:18 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_I.pdf pdf 451.95 2023-04-21 11:46:30 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_II.pdf pdf 447.09 2023-04-21 14:34:02 Public message
Informacja_o_wyborze_cz.V.pdf pdf 450.37 2023-04-21 14:55:03 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_I.pdf pdf 452.13 2023-04-26 15:07:38 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_II.pdf pdf 449.2 2023-04-26 15:07:38 Public message
Informacja_o_wyborze_cz_V.pdf pdf 451.49 2023-04-26 15:07:38 Public message
Inf_o_wyb_cz_IV.pdf pdf 453.61 2023-05-09 13:33:51 Public message
Inf_o_wyb_cz_VI.pdf pdf 448.25 2023-05-09 13:46:14 Public message
Inf_o_wyb_cz_III.pdf pdf 449.62 2023-05-23 15:15:40 Public message
OGLOSZENIE O UDZIELENIU CZ III.pdf pdf 111.87 2023-08-11 13:05:46 Public message

Announcements

2023-08-11 13:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania dla części III.

OGLOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-07-06 11:22 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części III.

Inf_o_wyb_cz_III.pdf

2023-06-27 13:19 Daria Pietrzak Zamawiający w złączeniu zamieszcza unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty oraz zawiadomienie o powtórnej czynności badania i oceny ofert w ramach części III.

zawiadomienie uniewa [...].pdf

2023-06-16 09:22 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania dla części I, II, IV, V, VI.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-05-23 15:15 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części III.

Inf_o_wyb_cz_III.pdf

2023-05-09 13:46 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części VI.

Inf_o_wyb_cz_VI.pdf

2023-05-09 13:33 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części IV.

Inf_o_wyb_cz_IV.pdf

2023-04-26 15:07 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu dokonanej w dniu 21 kwietnia 2023 roku czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części I, II, V postępowania oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I, II, V.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

Informacja_o_wyborze [...].pdf

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-04-21 14:55 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części V.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-04-21 14:34 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części II.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-04-21 11:46 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-16 14:32 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-03-16 13:52 Daria Pietrzak The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-16 12:04 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2023-03-06 15:29 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia treści SWZ.

PYTANIA,WYJASNIENIA. [...].pdf

2023-03-01 14:47 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania,wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1656