Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZPM.DA(P)26.2.2023 Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie w 2023 roku

Deadlines:
Published : 17-02-2023 13:21:00
Placing offers : 28-02-2023 11:00:00
Offers opening : 28-02-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 936.21 2023-02-17 13:21:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ edytowalne.docx docx 38.04 2023-02-17 13:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 238.16 2023-02-17 13:21:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 609.68 2023-02-22 11:26:17 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ.xlsx xlsx 12.51 2023-02-22 11:26:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.55 2023-02-22 14:20:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 495.02 2023-02-28 13:08:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert i odrzuceniu oferty.pdf pdf 658.84 2023-03-13 08:53:58 Public message

Announcements

2023-03-13 08:53 Monika Jankowska Zawiadomienie o wyborze ofert i odrzuceniu oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-10 15:32 Monika Jankowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-02-28 13:08 Monika Jankowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 196000,00
2023-02-22 14:20 Monika Jankowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-22 11:26 Monika Jankowska Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 602